Advanced Fleet & Fuel Management Platform

Max Enterprise Connect คือ Platform solutions เพื่อการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิง ฟลีทรถ และบุคลากร สำหรับผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ทุกขนาด ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อให้ธุรกิจไทยทุกขนาดเข้าถึงเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ดี ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ต่างชาติ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย

Max Enterprise Connect ไม่ได้เป็นเพียงฟลีทการ์ดแต่ออกแบบให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนธุรกิจขน ส่งตั้งแต่การเติมน้ำมัน หน้าลานจนถึงระบบบัญชีหลังบ้าน
Max Enterprise Connect สร้างขึ้นเพื่อทดแทนเทคโนโลยีฟลีทการ์ดที่ใช้ อยู่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่า ไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โลจิสติกส์ เช่น การวางแผนงานที่มีความกระชั้นชิดมากขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้น พนักงานขาดแคลน การบริหารว่าจ้าง outsource เอกสารที่มากขึ้น

การควบคุมต้นทุนของธุรกิจโลจิสติกส์จึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ไม่ใช่ เพียงการวางแผนไปส่งสินค้าให้ตรงเวลา จุดรับส่ง จุดแวะพัก จุดเติมน้ำมัน ยังประกอบไปด้วยการดูแลขีวิตความเป็นอยู่หรือความปลอดภัยของพนักงาน การป้องกันการทุจริต ความต่อเนื่องของการทำงานหน้าบ้านหลังบ้าน หรือต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมแฝงอื่นๆ
ด้วย Platform Solutions และจำนวนสถานีบริการ น้ำมันมากกว่า 2,000 สาขา* จุดพักรถบรรทุก Max Camp มากกว่า 50 แห่ง* ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าธุรกิจของคุณ จะอยู่ที่ไหน จะไปส่งสินค้าที่ใด Max Enterprise Connect อยู่เคียงข้างทุกธุรกิจ คุณทุกเส้นทาง

พีทีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจของท่านด้วยพันธสัญญา...

License Plate Verification
"ทะเบียนไม่ตรงเราไม่เติม"
ผู้ประกอบการกำหนดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างอิสระ พร้อมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขทะเบียนได้ครอบคลุมทุกประเภท

ระบบ License Plate Recognition ลิขสิทธิ์เฉพาะสถานีบริการน้ำมันพีที ที่สร้างขึ้นด้วยข้อมูลจากลูกค้าของพีที เพื่อสภาวะจำเพาะของสถานีบริการน้ำมัน พีที
Accuracy
ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบ และติดตามได้ทุกขั้นตอน

ด้วย Platform Solutions และจำนวนสถานีบริการ น้ำมันมากกว่า 2,000 สาขา* จุดพักรถบรรทุก Max Camp มากกว่า 50 แห่ง* ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าธุรกิจของคุณ จะอยู่ที่ไหน จะไปส่งสินค้าที่ใด Max Enterprise Connect อยู่เคียงข้างทุกธุรกิจ คุณทุกเส้นทาง
No Card Fee
ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตร ตลอดไป
ใครๆ ก็ใช้ได้ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ใช้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
Differentiation
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง จากความต้องการของธุรกิจทุกขนาด
ไม่หยุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ
เปลี่ยนความซับซ้อนการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย
Solutions ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ธุรกิจทุกขนาด
Rapid Response
เรามุ่งมั่นให้ระบบของเรารวดเร็ว และ Realtime ที่สุดในตลาด
ตั้งแต่การสมัคร การออกบัตร การเริ่มใช้งาน โอนเงิน แอปพลิเคชั่น หรือการสื่อสารส่งต่อข้อมูล รวมถึงการให้บริการ
ระบบทั้งหมดของ MEC เป็นระบบ realtime ที่ให้ข้อมูลการใช้งานลูกค้า ได้ทันทีผ่านช่องทาง Application ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการเติมน้ำมัน หรือ download สำเนาใบกำกับภาษี
ข้อมูลการเติมมาจากหัวจ่าย ชี้ให้เห็นความแตกต่างว่าปั๊มพีที พนักงานไม่สามารถคีย์ตัวเลขเองได้ ไม่มี manual ทุจริตยากกกก
Secured
MEC มี license การเงิน และควบคุมด้วยระบบ private blockchain มาตรฐานเดียวกับ MAXBIT หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย
Enhance Logistics
เพิ่มศักยภาพธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
ดัชนีราคาน้ำมันย้อนหลัง รายจังหวัด/ภาค
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษีมากกว่าหนึ่ง แยกตามบัตร
และเก็บใบกำกับภาษีให้ตลอดไป
เช็กวงเงิน สั่งเติมน้ำมัน คีย์เลขไมล์ ตรวจใบกำกับภาษี
แอปพลิเคชั่น Max Me ที่เดียว
มีน้ำให้พนักงาน
สะสมคะแนนได้ ใช้แลกเป็นส่วนลด หรือของรางวัล
Differentiation
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง จากความต้องการของธุรกิจทุกขนาด
ไม่หยุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ
เปลี่ยนความซับซ้อนการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย
Solutions ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ธุรกิจทุกขนาด
Enhance Logistics
เพิ่มศักยภาพธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
ดัชนีราคาน้ำมันย้อนหลัง รายจังหวัด/ภาค
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษีมากกว่าหนึ่ง แยกตามบัตร
และเก็บใบกำกับภาษีให้ตลอดไป
เช็กวงเงิน สั่งเติมน้ำมัน คีย์เลขไมล์ ตรวจใบกำกับภาษี
แอปพลิเคชั่น Max Me ที่เดียว
มีน้ำให้พนักงาน
สะสมคะแนนได้ ใช้แลกเป็นส่วนลด หรือของรางวัล
Rapid Response
เรามุ่งมั่นให้ระบบของเรารวดเร็ว และ Realtime ที่สุดในตลาด
ตั้งแต่การสมัคร การออกบัตร การเริ่มใช้งาน โอนเงิน แอปพลิเคชั่น หรือการสื่อสารส่งต่อข้อมูล รวมถึงการให้บริการ
ระบบทั้งหมดของ MEC เป็นระบบ realtime ที่ให้ข้อมูลการใช้งานลูกค้า ได้ทันทีผ่านช่องทาง Application ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการเติมน้ำมัน หรือ download สำเนาใบกำกับภาษี
ข้อมูลการเติมมาจากหัวจ่าย ชี้ให้เห็นความแตกต่างว่าปั๊มพีที พนักงานไม่สามารถคีย์ตัวเลขเองได้ ไม่มี manual ทุจริตยากกกก
Secured
MEC มี license การเงิน และควบคุมด้วยระบบ private blockchain มาตรฐานเดียวกับ MAXBIT หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย